UAB „Autolux" inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Autolux" įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Projekto metu bus kuriami ir įdiegiami e. komercijos sprendimai, kurie leis atlikti ilgalaikės ir trumpalaikės automobilių nuomos pasiūlymų skaičiavimus, kurti klientų ir suinteresuotų asmenų duomenų bazę, suformuoti veiklos nuomos kontraktą iš veiklos nuomos pasiūlymo, įvesti automobilius į sistemą ir priskirti jiems priklausančius priežiūros paketus.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos ir elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą, pajamų augimą.

Projektas finansuojamas UAB „Autolux" nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 37 140,00 Eur.  

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Autolux".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021.09.10 – 2023.02.28.

Norite gauti veiklos nuomos pasiūlymą ar reikia konsultacijos?